Rubrika: Naše články

 • Byty nebo studentské koleje?

  Byty nebo studentské koleje?

  V bytovém domě sídlícím naproti Vile Anička, který vyrostl na pozemku zmizelé historické vily č. 731, se již nabízí byty k pronájmu. Je dobré připomenout, že dům byl kolaudovaný pro krátkodobé studentské bydlení. Nicméně aktuální nabídka bytů k pronájmu je široká, a to od bytů 1+kk po byty 4+kk. odkaz na Sreality Jedná se skutečně…

 • Petr ŠTEFEK: „S velkou lítostí sleduji postupnou destrukci koncepce zástavby městského okruhu v místě Střelecké ulice.“

  Petr ŠTEFEK: „S velkou lítostí sleduji postupnou destrukci koncepce zástavby městského okruhu v místě Střelecké ulice.“

  Královéhradecký rodák Petr Štefek je architekt s více než 10 letou praxí ve Velké Británii se zaměřením na dopravní infrastrukturu, rezidenční a kancelářské výškové budovy výstavby, stejně jako posluchárny a interiéry. Peter je absoloventem Technické univerzity v Liberci, jeho diplomový projekt, návrh autobusového terminálu v Hradci Králové získal ocenění České komory architektů, dále je autorem…

 • Stanovisko Společnosti ochránců památek ve východních Čechách

  Stanovisko Společnosti ochránců památek ve východních Čechách

  Společnost ochránců památek ve východních Čechách vznikla v Hradci Králové v lednu 1990. Jejím cílem je aktivně pomáhat s obnovou památek a osvětově působit ve prospěch ochrany kulturního dědictví. Společnost má okolo šedesáti členů, mezi nimiž jsou historici, profesionální památkáři, architekti i laici. Společnost také aktivně zapojuje veřejnost a spolupracuje s městem Hradec Králové. Díky…

 • Ing. Adam Záruba, Ph.D.

  Ing. Adam Záruba, Ph.D.

  *zodpovídá za oblast životního prostředí, územního plánování, urbanismu a architektury, památkové péče *člen dozorčí rady TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové z. ú. *člen předsednictva Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Náměstek primátorky pro památkovou péči. Komentář k jeho příspěvku do SalonkuHK: https://salonkyhk.cz/zpravy/z-hradce/2024/brezen/odkupte-vilu-anicka-zadaji-mesto-petenti-neni-to-realne-reaguje-namestek/ „Obávám se, že to není reálné a ani si nemyslím, že bychom měli…

 • Neproluka

  Neproluka

  Ve Studii denního osvětlení a proslunění zpracované Ing. Miroslavem Čermákem v říjnu 2023 (dále jen „Studie osvětlení a proslunění“), která je součástí spisu a je okomentována v dalším bodě, je jako podpůrný argument uvedeno umístění stavby v proluce. Tuto skutečnost lze akceptovat, nelze však akceptovat navržený záměr v této proluce, neboť ten nesplňuje parametry, které…

 • Změna majitele, město bez vize

  Změna majitele, město bez vize

  Chceme upozornit, že budova Gočárova třída 1297/15 naproti vile Aničce, které padla za oběť předchozí vila, byla 11.1.2024 prodána novému majiteli. O jeho plánech s nemovitostí nemáme žádné informace. Vzhledem k tomu, že semestr již začal a budova má sloužit jako studentská kolej a další semestr začíná za půl roku, současně není možné najít firmu,…

 • Komentář ke stanovisku odboru památkové péče

  Komentář ke stanovisku odboru památkové péče

  Náš komentář: Z ust. § 9 zákona č.  20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, upravujícího péči o kulturní památky a ochranu a užívání kulturních památek, a tedy i zcela zásadní povinnosti vlastníka kulturní památky a dalších subjektů (včetně právnických osob a fyzických osob, i když nejsou vlastníky kulturní památky) vyplývá (mimo…

 • Stanovisko odboru hlavního architekta

  Stanovisko odboru hlavního architekta

  V následujících příspěvcích bychom Vás rádi seznámili s našimi připomínkami k podanému záměru – ,,Rezidence Letců’’, které jsme sepsali s odborníkem na stavební právo. Jedná se o odbornější čtení, ale z našeho pohledu je tato část naprosto zásadní pro dokreslení celé situace. Je nutné aby si město / architekt – projektant ,,Rezidence Letců’’ uvědomili kontext…

 • PARAZIT[ní] zástavba

  PARAZIT[ní] zástavba

  „Pojišťovna zde původně chtěla postavit hnusnou barabiznu. Po dohodě s architektem i samotným městem jsme se však v tomto případě snažili co nejvíce respektovat Josefa Gočára a chovali jsme se městotvorně. A myslím, že se nemáme za co stydět.” řekl jednatel firem Letců Property a Anička Property Karel Konečný. Odkaz – Hradecký deník Více o současném stavu vily Aničky najdete…

 • Hradec Králové  – Salon republiky

  Hradec Králové  – Salon republiky

  Hradec Králové, naše krásné město. Město s bohatou historií již z dob prehistorických, město na soutoku dvou velkých řek, věnné město českých královen, město s přezdívkou “salón republiky” a jedna z nejkrásnějších metropolí v České republice, ale hlavně náš domov. Krajina na soutoku Labe s Orlicí je obydlena již od pravěku. Za středověku v něm…

 • Ztracená zahrada

  Ztracená zahrada

  Dovolte nám s Vámi sdílet krátké shrnutí příběhu vily Aničky od roku 2011. Jelikož je kolektivní paměť krátká, rozhodli jsme osvěžit naše vzpomínky pomocí Google Street View. Na prvním obrázku z roku 2011 si můžete prohlédnout tři vzrostlé stromy na zahradě vily Aničky, které byly v průběh let bohužel pokáceny. Zároveň věnujte pozornost fasádě brutalistního…

 • Ladislav JACKSON: „Urbanismus Hradce je založený na střídání území s blokovou a vilovou zástavbou“

  Ladislav JACKSON: „Urbanismus Hradce je založený na střídání území s blokovou a vilovou zástavbou“

  Ladislav Jackson (známý též pod jménem Ladislav Zikmund-Lender) absolvent Biskupského gymnázia Hradec Králové se dlouhodobě věnuje historii umění a architektury 20. století. Je autorem a spoluautorem řady knih a odborných publikací, namátkou Mýtus architekta – Jan Kotěra 150 (2021), Jan Kotěra v Hradci (2016), V!Z Texty o (queer) kultuře, reprezentaci, vizualitě (2011). Dále se jako…

 • Vila Anička, reloaded

  Vila Anička, reloaded

  Naše iniciativa si dala za cíl představit Vám následující příběh. Je to příběh rodinného domu, kulturního dědictví, lhostejnosti, našeho města Hradce Králové, je to příběh o sousedství. Jeho protagonistkou je vila Anička. Jak už asi tušíte náš příběh je příběhem na pokračování. V polovině ledna nám do rukou přistálo nikým nevítané další dějství. Letitý střet…