Změna majitele, město bez vize

Chceme upozornit, že budova Gočárova třída 1297/15 naproti vile Aničce, které padla za oběť předchozí vila, byla 11.1.2024 prodána novému majiteli.

O jeho plánech s nemovitostí nemáme žádné informace. Vzhledem k tomu, že semestr již začal a budova má sloužit jako studentská kolej a další semestr začíná za půl roku, současně není možné najít firmu, která by budovu k tomuto účelu spravovala či najít webové stránky s možností rezervace pobytu. Nabízí se otázka, zda budova bez dostatečných parkovacích ploch bude sloužit svému původnímu účelu.

Z našeho pohledu město s lokalitou vizi nemá, jde pouze o maximalizaci objemu na plochu za pomocí “výjimečných” výjimek.