Autor: kolektiv salon republiky

 • Byty nebo studentské koleje?

  Byty nebo studentské koleje?

  V bytovém domě sídlícím naproti Vile Anička, který vyrostl na pozemku zmizelé historické vily č. 731, se již nabízí byty k pronájmu. Je dobré připomenout, že dům byl kolaudovaný pro krátkodobé studentské bydlení. Nicméně aktuální nabídka bytů k pronájmu je široká, a to od bytů 1+kk po byty 4+kk. odkaz na Sreality Jedná se skutečně…

 • Petr ŠTEFEK: „S velkou lítostí sleduji postupnou destrukci koncepce zástavby městského okruhu v místě Střelecké ulice.“

  Petr ŠTEFEK: „S velkou lítostí sleduji postupnou destrukci koncepce zástavby městského okruhu v místě Střelecké ulice.“

  Královéhradecký rodák Petr Štefek je architekt s více než 10 letou praxí ve Velké Británii se zaměřením na dopravní infrastrukturu, rezidenční a kancelářské výškové budovy výstavby, stejně jako posluchárny a interiéry. Peter je absoloventem Technické univerzity v Liberci, jeho diplomový projekt, návrh autobusového terminálu v Hradci Králové získal ocenění České komory architektů, dále je autorem…

 • Stanovisko Společnosti ochránců památek ve východních Čechách

  Stanovisko Společnosti ochránců památek ve východních Čechách

  Společnost ochránců památek ve východních Čechách vznikla v Hradci Králové v lednu 1990. Jejím cílem je aktivně pomáhat s obnovou památek a osvětově působit ve prospěch ochrany kulturního dědictví. Společnost má okolo šedesáti členů, mezi nimiž jsou historici, profesionální památkáři, architekti i laici. Společnost také aktivně zapojuje veřejnost a spolupracuje s městem Hradec Králové. Díky…

 • Ing. Adam Záruba, Ph.D.

  Ing. Adam Záruba, Ph.D.

  *zodpovídá za oblast životního prostředí, územního plánování, urbanismu a architektury, památkové péče *člen dozorčí rady TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové z. ú. *člen předsednictva Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Náměstek primátorky pro památkovou péči. Komentář k jeho příspěvku do SalonkuHK: https://salonkyhk.cz/zpravy/z-hradce/2024/brezen/odkupte-vilu-anicka-zadaji-mesto-petenti-neni-to-realne-reaguje-namestek/ „Obávám se, že to není reálné a ani si nemyslím, že bychom měli…

 • Neproluka

  Neproluka

  Ve Studii denního osvětlení a proslunění zpracované Ing. Miroslavem Čermákem v říjnu 2023 (dále jen „Studie osvětlení a proslunění“), která je součástí spisu a je okomentována v dalším bodě, je jako podpůrný argument uvedeno umístění stavby v proluce. Tuto skutečnost lze akceptovat, nelze však akceptovat navržený záměr v této proluce, neboť ten nesplňuje parametry, které…

 • Změna majitele, město bez vize

  Změna majitele, město bez vize

  Chceme upozornit, že budova Gočárova třída 1297/15 naproti vile Aničce, které padla za oběť předchozí vila, byla 11.1.2024 prodána novému majiteli. O jeho plánech s nemovitostí nemáme žádné informace. Vzhledem k tomu, že semestr již začal a budova má sloužit jako studentská kolej a další semestr začíná za půl roku, současně není možné najít firmu,…

 • Komentář ke stanovisku odboru památkové péče

  Komentář ke stanovisku odboru památkové péče

  Náš komentář: Z ust. § 9 zákona č.  20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, upravujícího péči o kulturní památky a ochranu a užívání kulturních památek, a tedy i zcela zásadní povinnosti vlastníka kulturní památky a dalších subjektů (včetně právnických osob a fyzických osob, i když nejsou vlastníky kulturní památky) vyplývá (mimo…

 • Stanovisko odboru hlavního architekta

  Stanovisko odboru hlavního architekta

  V následujících příspěvcích bychom Vás rádi seznámili s našimi připomínkami k podanému záměru – ,,Rezidence Letců’’, které jsme sepsali s odborníkem na stavební právo. Jedná se o odbornější čtení, ale z našeho pohledu je tato část naprosto zásadní pro dokreslení celé situace. Je nutné aby si město / architekt – projektant ,,Rezidence Letců’’ uvědomili kontext…

 • PARAZIT[ní] zástavba

  PARAZIT[ní] zástavba

  „Pojišťovna zde původně chtěla postavit hnusnou barabiznu. Po dohodě s architektem i samotným městem jsme se však v tomto případě snažili co nejvíce respektovat Josefa Gočára a chovali jsme se městotvorně. A myslím, že se nemáme za co stydět.” řekl jednatel firem Letců Property a Anička Property Karel Konečný. Odkaz – Hradecký deník Více o současném stavu vily Aničky najdete…