Petr ŠTEFEK: „S velkou lítostí sleduji postupnou destrukci koncepce zástavby městského okruhu v místě Střelecké ulice.“

Královéhradecký rodák Petr Štefek je architekt s více než 10 letou praxí ve Velké Británii se zaměřením na dopravní infrastrukturu, rezidenční a kancelářské výškové budovy výstavby, stejně jako posluchárny a interiéry. Peter je absoloventem Technické univerzity v Liberci, jeho diplomový projekt, návrh autobusového terminálu v Hradci Králové získal ocenění České komory architektů, dále je autorem návrhu Regal House v centru Londýna na Covent Garden. V týmu brněnského Ateliéru Habina se spolupodílel na projektu brněnského Paláce Morava, obnově památky architekta Ernsta Wiesnera.

V současné době se věnuje několika dalším projektům v České republice a je v Mikulově městským architektem.

Osobnosti současné architektury – Petr Štefek

Petr podpořil naší iniciativu a připravil následující vyjádření:

„S velkou lítostí sleduji postupnou destrukci koncepce zástavby městského okruhu v místě Střelecké ulice. Výstavní městské vily z počátku 20. století tu vytvářely souvislou linii v protiváze k mohutnějším blokům vnitřního města. Prvním neomluvitelným omylem byla destrukce vily čp. 731 na rohu Gočárovy a Střelecké ulice v roce 2011, kterou po letech nahradila hmota novostavby, která kromě vytěžení pozemku žádnou novou přidanou hodnotu nepřinesla. Těžba metrů krychlových se teď bohužel chystá i na druhé straně ulice. Nemyslím si, že by se za Aničkou vůbec nemělo stavět. Mělo by se ale hledat citlivé řešení v měřítku a kvalitě odpovídající dávnému Salonu republiky. Nástrojem k takovému řešení by měla být alespoň objemová regulace, ideálně architektonická soutěž řešící celé území včetně stávající opuštěné vily Anička.“