Štítek: Architektura

 • Petr ŠTEFEK: „S velkou lítostí sleduji postupnou destrukci koncepce zástavby městského okruhu v místě Střelecké ulice.“

  Petr ŠTEFEK: „S velkou lítostí sleduji postupnou destrukci koncepce zástavby městského okruhu v místě Střelecké ulice.“

  Královéhradecký rodák Petr Štefek je architekt s více než 10 letou praxí ve Velké Británii se zaměřením na dopravní infrastrukturu, rezidenční a kancelářské výškové budovy výstavby, stejně jako posluchárny a interiéry. Peter je absoloventem Technické univerzity v Liberci, jeho diplomový projekt, návrh autobusového terminálu v Hradci Králové získal ocenění České komory architektů, dále je autorem…

 • Neproluka

  Neproluka

  Ve Studii denního osvětlení a proslunění zpracované Ing. Miroslavem Čermákem v říjnu 2023 (dále jen „Studie osvětlení a proslunění“), která je součástí spisu a je okomentována v dalším bodě, je jako podpůrný argument uvedeno umístění stavby v proluce. Tuto skutečnost lze akceptovat, nelze však akceptovat navržený záměr v této proluce, neboť ten nesplňuje parametry, které…

 • Komentář ke stanovisku odboru památkové péče

  Komentář ke stanovisku odboru památkové péče

  Náš komentář: Z ust. § 9 zákona č.  20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, upravujícího péči o kulturní památky a ochranu a užívání kulturních památek, a tedy i zcela zásadní povinnosti vlastníka kulturní památky a dalších subjektů (včetně právnických osob a fyzických osob, i když nejsou vlastníky kulturní památky) vyplývá (mimo…

 • Stanovisko odboru hlavního architekta

  Stanovisko odboru hlavního architekta

  V následujících příspěvcích bychom Vás rádi seznámili s našimi připomínkami k podanému záměru – ,,Rezidence Letců’’, které jsme sepsali s odborníkem na stavební právo. Jedná se o odbornější čtení, ale z našeho pohledu je tato část naprosto zásadní pro dokreslení celé situace. Je nutné aby si město / architekt – projektant ,,Rezidence Letců’’ uvědomili kontext…

 • PARAZIT[ní] zástavba

  PARAZIT[ní] zástavba

  „Pojišťovna zde původně chtěla postavit hnusnou barabiznu. Po dohodě s architektem i samotným městem jsme se však v tomto případě snažili co nejvíce respektovat Josefa Gočára a chovali jsme se městotvorně. A myslím, že se nemáme za co stydět.” řekl jednatel firem Letců Property a Anička Property Karel Konečný. Odkaz – Hradecký deník Více o současném stavu vily Aničky najdete…

 • Hradec Králové  – Salon republiky

  Hradec Králové  – Salon republiky

  Hradec Králové, naše krásné město. Město s bohatou historií již z dob prehistorických, město na soutoku dvou velkých řek, věnné město českých královen, město s přezdívkou “salón republiky” a jedna z nejkrásnějších metropolí v České republice, ale hlavně náš domov. Krajina na soutoku Labe s Orlicí je obydlena již od pravěku. Za středověku v něm…

 • Ladislav JACKSON: „Urbanismus Hradce je založený na střídání území s blokovou a vilovou zástavbou“

  Ladislav JACKSON: „Urbanismus Hradce je založený na střídání území s blokovou a vilovou zástavbou“

  Ladislav Jackson (známý též pod jménem Ladislav Zikmund-Lender) absolvent Biskupského gymnázia Hradec Králové se dlouhodobě věnuje historii umění a architektury 20. století. Je autorem a spoluautorem řady knih a odborných publikací, namátkou Mýtus architekta – Jan Kotěra 150 (2021), Jan Kotěra v Hradci (2016), V!Z Texty o (queer) kultuře, reprezentaci, vizualitě (2011). Dále se jako…

 • Vila Anička, reloaded

  Vila Anička, reloaded

  Naše iniciativa si dala za cíl představit Vám následující příběh. Je to příběh rodinného domu, kulturního dědictví, lhostejnosti, našeho města Hradce Králové, je to příběh o sousedství. Jeho protagonistkou je vila Anička. Jak už asi tušíte náš příběh je příběhem na pokračování. V polovině ledna nám do rukou přistálo nikým nevítané další dějství. Letitý střet…