Vila Anička, reloaded

Naše iniciativa si dala za cíl představit Vám následující příběh. Je to příběh rodinného domu, kulturního dědictví, lhostejnosti, našeho města Hradce Králové, je to příběh o sousedství. Jeho protagonistkou je vila Anička. Jak už asi tušíte náš příběh je příběhem na pokračování.

V polovině ledna nám do rukou přistálo nikým nevítané další dějství. Letitý střet tradice s bezohledností, probíhající za neprůhledných pravidel, bez rozlišovacích dresů, uvrhl po deseti letech opět svůj stín na více než stoletou historii objektu. Nový soupeř kultivované podoby okolí vily Aničky přichází s mnohem radikálnějším plánem, než kterým byl předchozí plán pojišťovny Generali, počítající se zastavěním téměř veškerých přilehlých prostorů. V místě, kde se potkává Gočárova třída a ulice Letecká má vyrůst šesti podlažní ubytovna se 47 bytovými jednotkami.

Investor připravuje svůj záměr vybetonovat prostor v těsné blízkosti nemovité kulturní památky v oparu byrokratické mlhy, kterou lze běžným zrakem jen stěží prohlédnout. Nám se to přesto povedlo. První impuls naší iniciativě dal jeden z vlastníků domu stojící za vilou Aničkou, který se proti své vůli stal vedlejší postavou tohoto příběhu, kdy byl jako účastník stavebního řízení vyrozuměn o přípravě problematického návrhu.

Plánovanou novostavbu umístěnou do širšího středu města provází ze všech stran mlčení ne nepodobné hrobovému tichu panujícímu v domě naproti vile Aničce postaveném stejným investorem, ve kterém do současné chvíle nikdo nebydlí. Z veřejných zdrojů není možné dohledat jakoukoliv zmínku o připravovaném projektu, včetně stanoviska památkového odboru nebo odboru územního plánování. Obáváme se, že ticho panující na Gočárově třídě, je tichem účelovým. Dobře připraveným plánem vyhnout se nepříjemné diskusi a řadě nepříjemných otázek.

Zamýšlená výstavba šesti podlažním ubytovny v ceně přesahující 100 milionů korun jen pár metrů od paty kulturní památky zavdává nejrůznějším spekulacím o dlouhodobých plánech investora, který zároveň nemá v úmyslu uvolnit jakékoliv prostředky na kultivaci zasaženého okolí nebo vily Aničky. Jeho záměr se na první pohled jeví jako čistě komerční bez deklarované snahy, jakkoliv reflektovat zájmy obyvatel města. Místo toho dál beze slova přešlapuje v popsané mlze, ve které účelově vyčlenil vilu Aničku ze svého pozemku.

Jak vychytralý krok vstříc tolik potřebné vyjímce obdržené od města Hradec Králové, které tímto činem popírá jednu ze svých ústředních povinností, kterou je ochrana veřejného kulturního zájmu. Představu si může udělat každý sám pomocí přiložené vizualizace, kterou pro nás připravil náš spolužák z gymnázia J. K. Tyla – Jiří Šmejkal.

Pochybností kupících se na, byť rozlohou malém jevišti našeho příběhu je až příliš mnoho. Rádi bychom je Vámi komunikovali prostřednictvím tohoto webu. Prosíme čtenáře, aby nezůstali lhostejní k budoucnosti našeho města.

Jsme striktně apolitickým spolkem královéhradeckých rodáků s pevnou vazbou ke svému domovu. Naším plánem je dosáhnout pozastavení uděleného stavebního povolení a otevření společenské diskuse, na jejichž platformě bude možné klást tolik potřebné otázky.

Věříme, že s Vaší pomocí se z nás všech stanou protagonisté příběhu nového, příběhu definitivní záchrany vily Aničky a jejího okolí.

Kladené otázky:

  • Z jakého důvodu dostal investor výjimku?
  • Proč město Hradec Králové svůj souhlas veřejně nekomunikuje?
  • Jedná se skutečně o ubytovnu nebo jenom vychytralý způsob jak obejít běžná pravidla a získat stavební povolení?
  • Jakým způsobem je zajištěno parkování pro 47 bytových jednotek?
  • Jakým způsobem dospěl památkový odbor města k souhlasnému stanovisku se záměrem?
  • Existují vzájemné vazby mezi investorem a vedením města?