Pomozte nám zachovat odkaz Josefa Gočára v Hradci Králové. Nechte Aničku dýchat.

Projekt NEMÁ stavební povolení.

Jsme skupina kamarádů, kteří se potkali na gymnáziu J. K. Tyla a nejsme lhostejní k tomu, jakým způsobem se vyvíjí výstavba v jednom z architektonicky nejvýznamnějších měst České republiky.

“To, že Hradec Králové byl nazýván „salonem republiky“ nebyl jen důsledek Gočárova urbanistického plánu, ale také díky urbanisticky zajímavému a vyjímečnému kontrastu blokové výstavby „Gočárova“ moderního Hradce Králové a předválečné vilové zástavby.”

Václav Riedelbauch

Ministr kultury 2009 – 2010

Zachraňme vilu Anička v Hradci Králové (už podruhé)

Vyzýváme k ochraně vily Jana a Anny Pažoutových a jejích zahrad, proti barbarskému plánu na výstavbu s krátkodobým pronájmem.

Aktivní ochrana památek

Ministerstvo kultury ČR by mělo jasně stanovit kulturní hodnotu vily Jana a Anny Pažoutových včetně jejího historického urbanistického konceptu.

Komunikace záměru s veřejností

Záměr nového řešení byl proveden bez dostatečné otevřené veřejné diskuze.

Odkup a renovace

Město Hradec Králové by mělo aktivně zvážit odkup vily Jana a Anny Pažoutových a přilehlých prostorů a zahájit jejich kompletní renovaci pro veřejnost.

Zachování zahrady

Všechny instituce by měly společně s petenty hledat řešení, které zajistí zachování a obnovu vily Anička a její zahrady.

Odkaz architekta Josefa Gočára

Město by mělo respektovat urbanistický plán architekta Gočára a chránit jeho odkaz.

Stop vyjímkám

Existuje střet zájmů v souvislosti s povolením výjimky z obecní vyhlášky kvůli zastoupení developerem, členkou zastupitelstva města Hradce Králové.

Nenechme si poškodit Hradec Králové developery.

Není možné, aby město vycházelo vstříc investorům, jejichž cílem je jednoznačné chátraní nemovitých kulturních památek ve městě.

Požadujeme

  • Otevřenou komunikaci
  • Architekturu s přidanou hodnotou
  • Zachování kvalit Hradce Králové pro příští generace

Nepodporujeme

  • Vyjímky
  • Betonové krabice
  • Neprůhledné jednání města Hradec Králové

8. 2. 2024 Hradecký Deník