Ztracená zahrada

Dovolte nám s Vámi sdílet krátké shrnutí příběhu vily Aničky od roku 2011. Jelikož je kolektivní paměť krátká, rozhodli jsme osvěžit naše vzpomínky pomocí Google Street View. Na prvním obrázku z roku 2011 si můžete prohlédnout tři vzrostlé stromy na zahradě vily Aničky, které byly v průběh let bohužel pokáceny. Zároveň věnujte pozornost fasádě brutalistního obchodního domu DON, která stále není zakrytá vizuálním smogem, prostor nároží Gočárovy třídy a ulice Střelecká v dané době působí kompaktně a zároveň respektuje urbanický záměr založený na střídání území s blokovou a vilovou zástavbou

Cílenou devalvaci okolí vily Aničky můžete spatřit na následujících obrázcích, zjevná degradace má podle našeho názoru za cíl vytvořit minimálně dojem, že ať bude plán investora jakýkoliv, v každém případě povede ke zlepšení současné situace. Postupné chátrání si můžete prohlédnout na sérii historických snímků dostupných taktéž na Google Street View.  Současná situace podle našeho mínění zapadá do mozaiky podezřelého vývoje posledních let, v jejím kontextu lze rozumět i údajnému výroku vlastníka majícího ze zákona povinnost kulturní nemovitou památku chránit, který deklaroval, že “až k tomu přijde příhodná doba mohl by [vilu Aničku] zbourat” (pozn. výrok nelze nezávisle ověřit https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/vila-anicka-kralovehradecky-pamatka-gocarova-trida-stavba.A210408_602400_hradec-zpravy_tuu